Uaireanta Scoile

Ó 28 Lúnasa, 2024, tosóidh an lá scoile ag 8.20rn agus críochnóidh sé ag 1in do na naíonáin agus 2in do na ranganna eile. Beidh maoirseacht ar fáil ó 8:15rn.

Foireann Scoile

 • Príomhoide: Sinéad Bheilbigh
 • Rúnaí Scoile: Aoife Myler Herlihy
 • Múinteoir Naíonáin Bheaga: Caitríona Ní Thiarnáin
 • Múinteoir Naíonáin Mhóra: Ciara Nic Oscair (Príomhoide Tánaisteach)
 • Múinteoir Rang Uathachais 1: Daragh Halpin
 • Múinteoir Rang Uathachais 2: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Múinteoir Oideachas Speisialta: Laura Ní Chuilinn
 • Cúntóirí Riachtanais Bhreise: Seosamh Ó Muirí; Andrea Baiséid;  Jillian Ní Thuathail; Eimear Ní Mhaolmhuaidh; Caoilfhionn Ní Scanláin

Culaith Scoile

Bíonn culaith scoile le caitheamh  2 lá den tseachtain (Dé Máirt agus Déardaoin) agus culaith reatha na laethanta eile.

• Bríste nó sciorta dubhghorm, le fáil ó shiopa ar bith
• Léine polo bán, le fáil ó shiopa ar bith
• Brógaí dubha, le fáil ó shiopa ar bith
• Geansaí scoile mharúin le suaitheantas na scoile air*
• Culaith reatha mharúin le caitheamh le brógaí ar bith*
* Tá an geansaí agus an culaith reatha (agus an chuid eile den chulaith scoile más mian leat) ar fáil ó Schoolwear House i Bhaile na Mhóta: https://schoolwearhouse.ie/product-category/gaelscoil-lir/

Féilire

Is féidir teacht ar an bhféilire scoile don bhliain 2023-24 anseo.

Tá féilire don scoil bhliain 2024-25 anseo.

Bord Bainistíochta

 • Cathaoirleach/Ionadaí an Phatrúin: Siobhán Ní Dhúill
 • Rúnaí: Sinéad Bheilbigh
 • Ionadaí na Foirne: Ciara Nic Oscair
 • Ionadaí an phobail: Conchubhair Mac Ghloinn
 • Ionadaí na dtuismitheoirí: Fionnuala Ní Bhaoill
 • Ionadaí na dtuismitheoirí / Cisteoir: Osgur Ó Ciardha


School Hours

From 28 August, 2024, the school day will begin at 8:20am and finish at 1pm for Infants classes and 2pm for senior classes. Supervision will be provided from 8:15am. 

Staff 

 • Principal Teacher: Sinéad Bheilbigh
 • School Administrator: Aoife Myler Herlihy
 • Junior Infant Class Teacher: Caitríona Ní Thiarnáin
 • Senior Infant, 1st & 2nd Class Teacher: Ciara Nic Oscair (Deputy Principal)
 • Autism Class Teacher 1: Daragh Halpin
 • Autism Class Teacher 2: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Special Education Teacher: Laura Ní Chuilinn
 • AdditionalNeeds Assistant: Seosamh Ó Muirí; Andrea Baiséid;  Jillian Ní Thuathail; Eimear Ní Mhaolmhuaidh; Caoilfhionn Ní Scanláin

Culaith Scoile / School Uniform

The uniform is worn 2 days of the week (Tuesday and Thursday) and the school tracksuit every Monday, Wednesday and Friday.

• Plain, generic, navy trousers,  skirt or pinafore
• Plain, generic, white polo shirt 
• Black or navy runners or shoes
• Crested, v-neck, maroon jumper*
• School tracksuit (Maroon) to be worn with any footwear*
*The jumper and school tracksuit (and the rest of the uniform if you wish) is available from one of Dublin’s specialist providers, Schoolwear House in Ballymount: https://schoolwearhouse.ie/product-category/gaelscoil-lir/

Calendar

Please find calendar for 2023-24 here. The 2024-25 calendar may be found here.

Board of Management

 • Chairperson/Patron's Representative: Siobhán Ní Dhúill
 • Secretary: Sinéad Bheilbigh
 • Staff Representative: Ciara Nic Oscair
 • Community Representative: Conchubhair Mac Ghloinn
 • Parents' Representative: Fionnuala Ní Bhaoill
 • Parents' Representative / Treasurer: Osgur Ó Ciardha

Suíomh Buan 

Beidh ár bhfoirgneamh buan úrscothach suite ar an taobh thoir dár gcampas reatha. Tá 'Litir Intinne' seolta ag an Roinn Oideachais chuig na conraitheoirí tógála agus táimid ag súil go gcuirfear tús leis an bhfoirgneamh i mí Lúnasa, 2024. Táthar ag súil go mbeidh an foirgneamh nua críochnaithe i C4, 2025.

Suíomh Sealadach

Tá Gaelscoil Lir suite i suíomh álainn sealadach againn trasna ó stad an LUAS i dTeach Sagard. Tá seomraí geala, glana againn le neart spás taobh istigh agus taobh amuigh. Tá fáilte romhat cúirt a thabhairt ar an scoil chun an spás atá againn a fheiceáil agus breathnú ar na pleananna don fhoirgneamh nua. Is féidir coinní a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gslir.ie. 

Permanent Location

Our permanent, state-of-the-art, building will be located to the east of our existing campus. The Department of Education has sent a 'Letter of Intent' to the building contractors and we expect building work to commence in August, 2024. It is hoped that the new building will be completed in Q4 2025. 

Temporary Location

Gaelscoil Lir is currently located in the building across the road from Saggart LUAS stop. This campus is shared with two other new schools, Rathcoole ETNS and Coláiste Phobail Fóla. We have large, bright classrooms with plenty of space inside and outside. We welcome visits to our beautiful temporary accommodation, where you can also see the plans for the new building which will be located on the same campus. Appointments can be made by emailing oifig@gslir.ie.

Pleananna / Plans

Seirbhís iarscoile / After school service 

Tá seirbhís iarscoile á rith ag kidsInc ar fáil ar an gcampas, ag úsáid seomraí i bhfoirgneamh Ráth Cúil ETNS, atá díreach in aice le Gaelscoil Lir. Tá tuilleadh eolas agus form iarratas thíos.

KidsInc provide an after-school service to the pupils of Gaelscoil Lir on campus. They are currently renting a room from Rathcoole ETNS, which is located next to Gaelscoil Lir.  More information and the application form can be found below.

Naíonraí 

Tá réamhscoileanna sa cheantar seo a sholáthraíonn an scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ) cúram agus oideachas luath-óige do leanaí atá in aois réamhscolaíochta. Is féidir le páistí COLÓ (ECCE) a thosú nuair a bhíonn siad 2 bhliain agus 8 mí d'aois agus leanann siad ar aghaidh go dtí go n-aistríonn siad chuig an mbunscoil. Cuireann Naíonraí an tseirbhís seo ar fáil trí mheán na Gaeilge. Seo thíos, liosta de Naíonraí (nó réamhscoileanna a chuireann béim ar an nGaeilge):

 • Kidorama, Teach Sagard: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Ráth Cúil: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Ráth Cúil: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Ráth Cúil: 01-401 1942

(Má tá Naíonraí eile sa cheantar, bí cinnte é a insint dúinn!)

Preschools

There are preschools in the area that provide the free Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme. This scheme provides early childhood care and education for children of pre-school age. Children can start ECCE when they are 2 years and 8 months of age and continue until they transfer to primary school. The following ECCE providers offer this service through the medium of Irish (Naíonraí) or with a focus on the Irish language:

 • Kidorama, Saggart: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Rathcoole: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Rathcoole: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Rathcoole: 01-401 1942

(If you are aware of any other Naíonraí in the area, please let us know.)

Uimhir Rolla: 20531T

Fón: 01-524 1011 / 083 029 3932

Seoladh: Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn, Teach Sagard, Co. Átha Cliath, D24 R920