Pleananna don fhoirgneamh nua / Plans for the new building

Suíomh Buan 

Beidh ár bhfoirgneamh buan úrscothach suite ar an taobh thoir dár gcampas reatha. Tá 'Litir Intinne' seolta ag an Roinn Oideachais chuig na conraitheoirí tógála agus táimid ag súil go gcuirfear tús leis an bhfoirgneamh i mí Lúnasa, 2024. Táthar ag súil go mbeidh an foirgneamh nua críochnaithe i C4, 2025.

Suíomh Sealadach

Tá Gaelscoil Lir suite i suíomh álainn sealadach againn trasna ó stad an LUAS i dTeach Sagard. Tá seomraí geala, glana againn le neart spás taobh istigh agus taobh amuigh. Tá fáilte romhat cúirt a thabhairt ar an scoil chun an spás atá againn a fheiceáil agus breathnú ar na pleananna don fhoirgneamh nua. Is féidir coinní a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gslir.ie. 


Permanent Location

Our permanent, state-of-the-art, building will be located to the east of our existing campus. The Department of Education has sent a 'Letter of Intent' to the building contractors and we expect building work to commence in August, 2024. It is hoped that the new building will be completed in Q4 2025. 

Temporary Location

Gaelscoil Lir is currently located in the building across the road from Saggart LUAS stop. This campus is shared with two other new schools, Rathcoole ETNS and Coláiste Phobail Fóla. We have large, bright classrooms with plenty of space inside and outside. We welcome visits to our beautiful temporary accommodation, where you can also see the plans for the new building which will be located on the same campus. Appointments can be made by emailing oifig@gslir.ie.