Tá roinnt spásanna fós ar fáil i Naíonáin Shóisearacha, 2024.

We have a few places remaining in our 2024 Junior Infant class.


Foirm Chlárúcháin Scoilbhliain 2024/25 - Beidh an nasc thíos ar fáil ar an 01/10/2023

Tabhair faoi deara go nglacfar le Foirmeacha Iarratais do Naíonáin Shóisearacha agus ranganna eile 2024/25 ón 01/10/2023 go dtí an 31/01/2024. Déanfar iarratais a fhaightear tar éis an dáta seo a phróiseáil mar iarratais dhéanacha. Déanfaidh an scoil cinntí maidir le hiarratais dhéanacha a mheas agus a eisiúint de réir Pholasaí Iontrála na scoile thíos. Ní mór do gach páiste a bheith 4 bliana d'aois ar / roimh 1 Mí Iúil ar bhliain ar an rolla chun Naíonáin Shóisearacha a thosú

Enrolment application Form 2024/25 School Year - Link below will be available on October 1st 2023

Please note that Application Forms for Junior Infants and other classes 2024/25 will be accepted from 01/10/2023 until 31/01/2024. Applications received after this date will be processed as late applications. The school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s Admission Policy below. All children must be 4 years of age on / before July 1st on the year of enrolment to start Junior Infants.

Uimhir Rolla: 20531T

Fón: 01-524 1011 / 083 029 3932

Seoladh: Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn, Teach Sagard, Co. Átha Cliath, D24 R920