Gaelscoil Lir sa Nuacht / Gaelscoil Lir in the News

Rang Nua

Beidh muid ag oscailt rang breise i 2022, do pháistí le huathachas. Tá an rang anois lán, ach más mian leat do pháiste a chlárú don bhliain 2023 den teagmháil linn..

New Class 

We will open a special class for children with autism in 2022. This class is now full, but please contact us if you are interested in enrolling your child in 2023.

Uimhir Rolla: 20531T

Fón: 01-524 1011 / 083 029 3932

Seoladh: Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn, Teach Sagard, Co. Átha Cliath, D24 R920