Chuaigh Gaelscoil Lir faoi Mheastóireacht Scoile Uile i mí Feabhra, 2023. Dhírigh sé ar Bhainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim, tuairisciú ar chaighdeán an teagaisc agus na foghlama agus ar chaighdeán bainistíochta agus ceannaireachta na scoile.

Tarlaíonn meastóireachtaí den sórt seo de ghnáth gach deich mbliana, agus tugann sé léargas domhain ar cé chomh héifeachtúil is a bhfeidhmíonn ár scoil.

Gaelscoil Lir underwent a Whole School Evaluation in February, 2023. It focused on Management, Leadership and Learning, reporting on the quality of teaching and learning and on the quality of management and leadership in our school. Such evaluations usually occur in a school every ten years, and it is a major undertaking, offering an in-depth insight into how effectively our school operates.

The final report is attached below, pleasescroll down for the English version. 

© Copyright Gaelscoil Lir