Uaireanta Scoile

Tosaíonn an lá scoile ag 8.30rn agus críochnaíonn sé ag 1.10in le haghaidh na Naíonáin agus 2:10in do na ranganna eile. Tá maoirseacht ar fáil ó 8:20rn.

Foireann Scoile

 • Príomhoide: Sinéad Bheilbigh
 • Rúnaí Scoile: Aoife Myler Herlihy
 • Múinteoir Naíonáin Bheaga: Caitríona Ní Thiarnáin
 • Múinteoir Naíonáin Mhóra: Ciara Nic Oscair (Príomhoide Tánaisteach)
 • Múinteoir Rang Uathachais 1: Daragh Halpin
 • Múinteoir Rang Uathachais 2: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Múinteoir Oideachas Speisialta: Laura Ní Chuilinn
 • Cúntóirí Riachtanais Speisialta: Seosamh Ó Muirí; Andrea Baiséid;  Jillian Ní Thuathail; Eimear Ní Mhaolmhuaidh

Culaith Scoile

Bíonn culaith scoile le caitheamh  2 lá den tseachtain (Dé Máirt agus Déardaoin) agus culaith reatha na laethanta eile.

• Bríste nó sciorta dubhghorm, le fáil ó shiopa ar bith
• Léine polo bán, le fáil ó shiopa ar bith
• Brógaí dubha, le fáil ó shiopa ar bith
• Geansaí scoile mharúin le suaitheantas na scoile air*
• Culaith reatha mharúin le caitheamh le brógaí ar bith*
* Tá an geansaí agus an culaith reatha (agus an chuid eile den chulaith scoile más mian leat) ar fáil ó Schoolwear House i Bhaile na Mhóta.

Féilire

Is féidir teacht ar an bhféilire scoile don bhliain 2023-24 anseo.

Bord Bainistíochta

 • Cathaoirleach/Ionadaí an Phatrúin: Siobhán Ní Dhúill
 • Rúnaí/Ionadaí na Foirne: Sinéad Bheilbigh
 • Cisteoir: LBD
 • Ionadaí an phobail:  Conchubhair Mac Ghloinn
 • Ionadaí na dtuismitheoirí: Fionnuala Ní Bhaoill
 • Ionadaí na dtuismitheoirí: Paul Greene


School Hours

The school day begins at 8:30am and finishes at 1:10pm for Infants classes and 2:10pm for senior classes. Supervision is provided from 8:20am. 

Staff 

 • Principal Teacher: Sinéad Bheilbigh
 • School Administrator: Aoife Myler Herlihy
 • Junior Infant Class Teacher: Caitríona Ní Thiarnáin
 • Senior Infant, 1st & 2nd Class Teacher: Ciara Nic Oscair (Deputy Principal)
 • Autism Class Teacher 1: Daragh Halpin
 • Autism Class Teacher 2: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Special Education Teacher: Laura Ní Chuilinn
 • Special Needs Assistant: Seosamh Ó Muirí; Andrea Baiséid;  Jillian Ní Thuathail; Eimear Ní Mhaolmhuaidh

Culaith Scoile / School Uniform

The uniform is worn 2 days of the week (Tuesday and Thursday) and the school tracksuit every Monday, Wednesday and Friday.

• Plain, generic, navy trousers,  skirt or pinafore
• Plain, generic, white polo shirt 
• Black or navy runners or shoes
• Crested, v-neck, maroon jumper*
• School tracksuit (Maroon) to be worn with any footwear*
*The jumper and school tracksuit (and the rest of the uniform if you wish) is available from one of Dublin’s specialist providers, Schoolwear House in Ballymount: https://schoolwearhouse.ie/product-category/gaelscoil-lir/

Calendar

Please find calendar for 2023-24 here.

Board of Management

 • Chairperson/Patron's Representative: Siobhán Ní Dhúill
 • Secretary/Staff Representative: Sinéad Bheilbigh
 • Treasurer: TBC
 • Community Representative:  Conchubhair Mac Ghloinn
 • Parents' Representative: Fionnuala Ní Bhaoill
 • Parents' Representative: Paul Greene

Suíomh Sealadach

Tá suíomh álainn sealadach againn trasna ó stad an Luas ag Teach Sagard.Tá seomraí geala, glana againn le neart spás taobh istigh agus taobh amuigh. Tá fáilte romhat cúirt a thabhairt ar an scoil chun an spás atá againn a fheiceáil agus na pleananna don fhoirgneamh nua. Tá siad le fheiceáil anseoanseo agus anseo.

Suíomh Buan 

Tá cead pleanála faighte againn don fhoirgneamh nua agus beidh an próiseas tairisceana ag críochnú i mí Lúnasa. Tógfaidh an thréimhse thógála 12 mhí.

Temporary Location

We opened in September 2021 in the building across the road from Saggart Luas stop. See the location here. This campus is shared with two other new schools, Rathcoole ETNS and Coláiste Pobail Fóla. Our accommodation includes our full size (81m2) classroom, special education class, indoor play room in case of bad weather, bathrooms, office, and store—everything we’ll need! This area is secure and for our exclusive use. Outside of the building there is parking and outdoor play space.

We welcome visits to our beautiful temporary accommodation, where you can also see the plans for the new building which will be located on the same campus.

Permanent Location

Final planning permission for our state-of-the-art permanent building has been granted. You can take a look at the impressive school plans here, here and here. The project has move tendering and submissions are due in August. Building work for our state-of-the-art building will take about 12 months. No delays are expected on this project but our generous start-up accommodation gives peace of mind that we won’t run short on space before moving in.

 Naíonraí / Réamhscoileanna

Tá réamhscoileanna sa cheantar seo a sholáthraíonn an scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ) cúram agus oideachas luath-óige do leanaí atá in aois réamhscolaíochta. Is féidir le páistí COLÓ (ECCE) a thosú nuair a bhíonn siad 2 bhliain agus 8 mí d'aois agus leanann siad ar aghaidh go dtí go n-aistríonn siad chuig an mbunscoil. Cuireann Naíonraí an tseirbhís seo ar fáil trí mheán na Gaeilge. Seo thíos, liosta de Naíonraí (nó réamhscoileanna a chuireann béim ar an nGaeilge):

 • Kidorama, Teach Sagard: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Ráth Cúil: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Ráth Cúil: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Ráth Cúil: 01-401 1942

(Má tá Naíonraí eile sa cheantar, bí cinnte é a insint dúinn!)

Naíonraí / Preschools

There are excellent preschools in the area that provide the free Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme. This scheme provides early childhood care and education for children of pre-school age. Children can start ECCE when they are 2 years and 8 months of age and continue until they transfer to primary school. The following ECCE providers offer this service through the medium of Irish (Naíonraí) or with a focus on the Irish language:

 • Kidorama, Saggart: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Rathcoole: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Rathcoole: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Rathcoole: 01-401 1942

(If you are aware of any other Naíonraí in the area, please let us know!)

Uimhir Rolla: 20531T

Fón: 01-524 1011 / 083 029 3932

Seoladh: Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn, Teach Sagard, Co. Átha Cliath, D24 R920