Uaireanta Scoile

Tosaíonn an lá scoile ag 8.30rn agus críochnaíonn sé ag 1.10in. Tá maoirseacht ar fáil ó 8:20rn.

Foireann Scoile

 • Múinteoir Naíonáin Bheaga: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Múinteoir Naíonáin Mhóra: Sinéad Bheilbigh (Príomhoide Scoile)
 • Múinteoir Rang Uathachais: Daragh Halpin
 • Cúntóirí Riachtanais Speisialta: Seosamh Ó Muirí; Áine Ní Chorragáin
 • Runaí Scoile: Róisín Breathnach

Culaith Scoile

Bíonn culaith scoile le caitheamh  2 lá den tseachtain (Dé Máirt agus Déardaoin) agus culaith reatha na laethanta eile.

• Bríste nó sciorta dubhghorm, le fáil ó shiopa ar bith
• Léine polo bán, le fáil ó shiopa ar bith
• Brógaí dubha, le fáil ó shiopa ar bith
• Geansaí scoile mharúin le suaitheantas na scoile air*
• Culaith reatha mharúin le caitheamh le brógaí ar bith*
* Tá an geansaí agus an culaith reatha (agus an chuid eile den chulaith scoile más mian leat) ar fáil ó Schoolwear House i Bhaile na Mhóta. 

Leabharliostaí

Naíonáin Bheaga

Naíonáin Mhóra

Féilire

Is féidir teacht ar an bhféilire scoile don bhliain 2022-23 anseo.

Bord Bainistíochta

 • Cathaoirleach/Ionadaí an Phatrúin: Siobhán Ní Dhúill
 • Rúnaí/Ionadaí na Foirne: Sinéad Bheilbigh
 • Cisteoir/Ionadaí na dtuismitheoirí: LBD
 • Ionadaí an phobail:  Conchubhair Mac Ghloinn


School Hours

8:30am  - 1:10pm. Supervision is provided from 8:20am. 

Staff 

 • Junior Infants Teacher: Michaela Ní Dhonnghaile
 • Senior Infant Teacher: Sinéad Bheilbigh (school principal)
 • Autism Class Teacher: Daragh Halpin
 • Special Needs Assistant: Seosamh Ó Muirí; Áine Ní Chorragáin
 • School Secretary: Róisín Breathnach

Culaith Scoile / School Uniform

The uniform is worn 2 days of the week (Tuesday and Thursday) and the school tracksuit every Monday, Wednesday and Friday.

• Plain, generic, navy trousers,  skirt or pinafore
• Plain, generic, white polo shirt 
• Black or navy runners or shoes
• Crested, v-neck, maroon jumper*
• School tracksuit (Maroon) to be worn with any footwear*
*The jumper and school tracksuit (and the rest of the uniform if you wish) is available from one of Dublin’s specialist providers, Schoolwear House in Ballymount: https://schoolwearhouse.ie/product-category/gaelscoil-lir/

Booklists

Junior Infants

Senior Infants

Calendar

Please find the 2022-2023 calendar here.

Board of Management

 • Chairperson/Patron's Representative: Siobhán Ní Dhúill
 • Secretary/Staff Representative: Sinéad Bheilbigh
 • Treasurer/Parents' Representative: TBC
 • Community Representative:  Conchubhair Mac Ghloinn

Suíomh Sealadach

Tá suíomh álainn sealadach againn trasna ó stad an Luas ag Teach Sagard.Tá seomraí geala, glana againn le neart spás taobh istigh agus taobh amuigh. Tá fáilte romhat cúirt a thabhairt ar an scoil chun an spás atá againn a fheiceáil agus na pleananna don fhoirgneamh nua. Tá siad le fheiceáil anseoanseo agus anseo.

Suíomh Buan 

Tá cead pleanála faighte againn don fhoirgneamh nua agus beidh an próiseas tairisceana ag tosú go luath. Tógfaidh an thréimhse thógála 12 mhí.

Temporary Location

We opened in September 2021 in the building across the road from Saggart Luas stop. See the location here. This campus is shared with two other new schools, Rathcoole ETNS and Coláiste Pobail Fóla. Our accommodation includes our full size (81m2) classroom, special education class, indoor play room in case of bad weather, bathrooms, office, and store—everything we’ll need! This area is secure and for our exclusive use. Outside of the building there is parking and outdoor play space.

We welcome visits to our beautiful temporary accommodation, where you can also see the plans for the new building which will be located on the same campus.

Permanent Location

Final planning permission for our state-of-the-art permanent building has been granted. You can take a look at the impressive school plans here, here and here. The project is ready to move on to tendering and then finally building work. Building work for our state-of-the-art building will take about 12 months. No delays are expected on this project but our generous start-up accommodation gives peace of mind that we won’t run short on space before moving in.

 Naíonraí / Réamhscoileanna

Tá réamhscoileanna sa cheantar seo a sholáthraíonn an scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ) cúram agus oideachas luath-óige do leanaí atá in aois réamhscolaíochta. Is féidir le páistí COLÓ (ECCE) a thosú nuair a bhíonn siad 2 bhliain agus 8 mí d'aois agus leanann siad ar aghaidh go dtí go n-aistríonn siad chuig an mbunscoil. Cuireann Naíonraí an tseirbhís seo ar fáil trí mheán na Gaeilge. Seo thíos, liosta de Naíonraí (nó réamhscoileanna a chuireann béim ar an nGaeilge):

 • Kidorama, Teach Sagard: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Ráth Cúil: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Ráth Cúil: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Ráth Cúil: 01-401 1942

(Má tá Naíonraí eile sa cheantar, bí cinnte é a insint dúinn!)

Naíonraí / Preschools

There are excellent preschools in the area that provide the free Early Childhood Care and Education (ECCE) Scheme. This scheme provides early childhood care and education for children of pre-school age. Children can start ECCE when they are 2 years and 8 months of age and continue until they transfer to primary school. The following ECCE providers offer this service through the medium of Irish (Naíonraí) or with a focus on the Irish language:

 • Kidorama, Saggart: 01-4013040
 • Junior Genius, Aungierstown: 087 361 1354 
 • Little Saints Creche, Rathcoole: 01-410 3405
 • Grian na nÓg, Greenogue: 01 401 3844
 • Teach na Leanaí, Rathcoole: 087 245 9928 
 • Happy Feet, Rathcoole: 01-401 1942

(If you are aware of any other Naíonraí in the area, please let us know!)

Uimhir Rolla: 20531T

Fón: 01-524 1011 / 083 029 3932

Seoladh: Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn, Teach Sagard, Co. Átha Cliath, D24 R920